Suntem deschiși pentru cooperare

Pagina principală Cooperare
Obțineți toate informațiile de care aveți nevoie despre cooperare în secțiuni:
Lista documentelor
Reguli de cooperare
Pentru noi parteneri de afaceri
Lista documentelor:
Pentru persoane
juridice

- Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii sau extrasul din registru de stat a persoanei juridice

- După caz: Copia certificatului de înregistrare a contribuabilului la inspectoratul fiscal de stat

- Copia certificatului de înregistrare ca plătitor a taxei pe valoarea adăugată

- Copia statutului întreprinderii

Un act care confirmă autoritatea persoanei care semnează acordul de colaborare

- După caz: Copia licenței, certificatului sau a altui document care confirmă permisiunea de a desfășura activități relevante în domeniu, dacă prevede legea

- Toate paginile din setul de documente trebuie să fie autentificate prin semnătura șefului și ștampila persoanei juridice

Pentru Întreprinzători
– Individuali

- Copia certificatului de înregistrare sau a extrasului de la Camera de Înregistrări de stat

- După caz: Copia certificatului de înregistrare a contribuabilului la inspectoratul fiscal de stat

- Copia certificatului ca plătitor TVA

- Copia Buletinului de identitate

- După caz: Copia licenței, certificatului sau a altui document care confirmă permisiunea de a desfășura activități relevante în domeniu, dacă prevede legea

- Toate paginile din setul de documente trebuie să fie autentificate prin semnătura și ștampila Întreprinzătorului.

Reguli de cooperare:
Pentru a deveni partener de afaceri ERC, trebuie să corespunda anumitor criterii și să încheie contracte și acorduri relevante. Un acord verbal este obligatoriu pentru încheierea unui contract oficial.
Reguli generale

- Parteneri care arată creșterea vânzărilor în funcție de volum și sortiment împreună cu ERC, nu creează conflicte de preț în canalul de vânzare, promovarea produselor și soluțiilor oferite, primesc un nivel corespunzător de sprijin din partea ERC.

- Pentru a obține statutul de partener de afaceri, trebuie să îndepliniți urmatoare cerințe:

- Să respectați obligațiile contractuale și disciplina de plată.

- Să aveți o infrastructură de vânzare, ce va permite creșterea sau semnificative și volume stabile de achiziții trimestrial, anual.

  • A contribui la politica de prețuri recomandate.
  • A extinde gama de produse și servicii oferite, nu a limita cu grupuri restrânse de produse.
  • Partenerului de afaceri poate fi oferit parametrii de acces pentru partea specială B2B site-ului ERC cu servicii suplimentare informaționale și de consultanță. În cazul neîndeplinirii cerințelor de acord luând în considerare fezabilitatea furnizării în continuare a unui astfel de acces.
  • În cazul neîndeplinirii condițiilor de cooperare în ceea ce privește volumele, recomandări privind metodele de vânzare etc., partenerul de afaceri trebuie să primească o notificare de la managerul responsabil cu o propunere de îmbunătățire a acestor condiții în timpul perioadei specificate.
  • Primul trimestru al cooperării este perioada de probă, pentru ambele părți. La finalizare, managerul principal poate considera necesar să organizeze o întâlnire față în față pentru a rezuma și a căuta perspective ulterioare comune.
  • Părțile pot să rezilieze Acordul de parteneriat și Contractul în conformitate cu clauzele acestui acord.
Pentru persoane fizice –
antreprenori

Completați, vă rog, chestionar-solicitare în secțiunea «Pentru parteneri de afaceri noi». După primire, un reprezentant autorizat vă va răspunde pentru a discuta despre condițiile de cooperare sau întrunirea ulterioară. Ne rezervăm dreptul de a nu răspunde solicitărilor separate, care nu vor corespunde criteriilor de bază.

În unele cazuri reprezentantul autorizat ERC poate insista la furnizarea copii notariale legalizate documentelor de constituire și certificatului de înregistrare a persoanei juridice, certificate de la biroul fiscal despre absența restanțelor fiscale și plăți obligatorii către bugetele de toate nivelurile și fondurile extrabugetare, certificate de la banca, care deservesc viitorul partener, despre solvabilitatea lui, o copie legalizată a raportului bilanțului pentru perioada anterioară.

La etapa de inițiere a lucrului vor fi necesare și alte date și documente în conformitate cu reglementul intern al companiei ERC. De exemplu, o listă a persoanelor, admise în sistemul de plasare a comanzelor și în sistemul informațional В2В site-ului ERC, sau lista persoanelor, admisă să ridice marfa de la depozit.

La sfârșitul perioadei de probă și după îndeplinirea tuturor obligațiilor, partenerii obțin acces la informații complete de pe В2В-parte a site-ului ERC și posibilitatea de a plasa comenzi în online-sistem ERC. Mai mult decât atât, devine posibilă utilizarea informațiilor operativ despre statut, starea produselor în stoc și planului de recepționare a bunurilor, urmărirea tendințelor prețurilor, știri, oferte speciale, precum și să aflați alte informații importante, care va promova cooperarea activă.

Partenerii, ce a îndeplinind toate cerințele specificate și a furnizat pachetul necesar de documente, vor avea posibilitatea de a primi plăți amânate și / sau credit pentru mărfuri, în funcție de calitatea și tempourilor de creștere a vânzărilor, disciplina financiară, respectarea cerințelor ERC.

Detalii și alte propuneri se discută suplimentar la întâlnire.

Pentru noi parteneri de afaceri
Nume comercial (marca comercială, numele magazinului): *
Denumirea juridică a companiei și forma de proprietate: *
Oraș: *
Telefon de birou: *
Pagină web:
Adresa fizică (magazin), adresa de prestare a serviciului: *
Profilul companiei: *
Informații suplimentare la discreția dvs.:
Persoana de contact (Numele complet, poziţie): *
Poșta electronica: *
Telefon: *
Grupuri de produse și mărci de interes: *
* Câmp obligatoriu
Făcând clic pe „Expediază” sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal
Meniul
Catalog bunuri
Catalog bunuri